งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 

สหวิทยาเขตภูกามยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กันยายน พ.ศ.2565

สนามแข่งขัน

1. สนามโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม     สนามแข่งขันหลัก
2. สนามโรงเรียนพะเยาพิทยาคม          แข่งขันคอมพิวเตอร์
3. สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ        แข่งขันหุ่นยนต์
4. สนามโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม            การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-3
 

หัวข้อในการจับฉลากเพื่อแข่งขัน

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint สำหรับรายการเรียนรวม ได้แก่

1.ประเพณีไทย
2.เศรษฐกิจพอเพียง
3.รักษ์ธรรมชาติ
4.โควิด 19

การแข่งขันคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้อุปกรณ์

เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หูฟัง ไมโครโฟน
ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
ทางสถานที่จัดการแข่งขันไม่ได้เตรียมไว้ให้

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 9
จำนวนทีม 692
จำนวนนักเรียน 1,602
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,060
จำนวนกรรมการ 935
ครู+นักเรียน 2,662
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,597
ประกาศผลแล้ว 172/189 (91.01%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 160
เมื่อวาน 292
สัปดาห์นี้ 973
สัปดาห์ที่แล้ว 2,615
เดือนนี้ 160
เดือนที่แล้ว 10,944
ปีนี้ 126,846
ทั้งหมด 126,846