หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 300 1.100 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
2 301 1.200 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
3 304 3.100 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
4 641 3.200 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
5 307 6.100 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
6 308 6.200 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
7 309 7.100 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
8 310 7.200 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 4
9 801 8.13 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4
10 802 8.14 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.4-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 4

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2024 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]