แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 121 114 94.21% 4 3.31% 3 2.48% 0 0% 121
2 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 126 108 87.1% 14 11.29% 1 0.81% 1 0.81% 124
3 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 80 59 76.62% 8 10.39% 2 2.6% 8 10.39% 77
4 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 63 42 70% 8 13.33% 5 8.33% 5 8.33% 60
5 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 69 39 60% 15 23.08% 8 12.31% 3 4.62% 65
6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 54 35 67.31% 11 21.15% 3 5.77% 3 5.77% 52
7 โรงเรียนเมตตาวิทยา 61 35 62.5% 10 17.86% 6 10.71% 5 8.93% 56
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 50 34 69.39% 5 10.2% 5 10.2% 5 10.2% 49
9 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 53 25 49.02% 12 23.53% 9 17.65% 5 9.8% 51
10 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 51 25 51.02% 11 22.45% 9 18.37% 4 8.16% 49
11 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 49 24 57.14% 8 19.05% 3 7.14% 7 16.67% 42
12 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 46 22 51.16% 14 32.56% 4 9.3% 3 6.98% 43
13 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 37 22 59.46% 11 29.73% 2 5.41% 2 5.41% 37
14 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 43 22 51.16% 6 13.95% 10 23.26% 5 11.63% 43
15 โรงเรียนผดุงวิทย์ 29 19 65.52% 2 6.9% 6 20.69% 2 6.9% 29
16 โรงเรียนบ้านโคกมน 36 18 50% 9 25% 6 16.67% 3 8.33% 36
17 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 30 16 53.33% 7 23.33% 4 13.33% 3 10% 30
18 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 31 13 46.43% 9 32.14% 2 7.14% 4 14.29% 28
19 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 20 12 63.16% 5 26.32% 2 10.53% 0 0% 19
20 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
21 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 20 7 36.84% 7 36.84% 5 26.32% 0 0% 19
22 โรงเรียนหยกฟ้า 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
23 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 19 7 38.89% 4 22.22% 5 27.78% 2 11.11% 18
24 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
25 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 18 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 9 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
27 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
28 โรงเรียนบ้านวังกวาง 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
29 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 14 2 25% 0 0% 3 37.5% 3 37.5% 8
30 โรงเรียนเมตตาศึกษา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
31 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ผู้ประสานงาน : นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย >>> Tel.0985532935 :: [email protected]
ผู้ดูแลระบบ : นายยิ่งคุณ รอดทิม >>> Tel.0852737191 :: [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]