งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ ๓ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


 

แผนผังสถานที่แข่งขัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิก.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ระดับเขตพื้นที่
 เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 8 - 12 กันยายน 2565
(ขั้นตอนการลงทะเบียน)
 ประชุมกรรมการตัดสินแข่งขันทุกรายการ 8 กันยายน 2565
 ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 12 กันยายน 2565
 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 13 - 14 กันยายน 2565
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 15 - 16 กันยายน 2565
 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 19 - 21 กันยายน 2565
 จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกเขตพื้นที่
 (สนามแข่งขัน โรงเรียนหนองไผ่)
23 - 24 กันยายน 2565
(ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ คลิก)
 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
 พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 กันยายน 2565
 

มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้

  2.1 ทีม 2-3 คน          เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
  2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
  2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
  2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
  2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 แจ้งทุกโรงเรียน !!! กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
 ​เกณฑ์เพิ่มเติม โครงงานคณิต ม.ปลาย
 เกณฑ์เพิ่มเติม ซูโดกุ ม.ปลาย
 เกณฑ์เพิ่มเติม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
 เกณฑ์เพิ่มเติม โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3 
 หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ม.ต้น และ ม.ปลาย
 ประกาศเพิ่มเติม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ทั้ง 2 ระดับ
 ประกาศแนวทางการดำเนินการแข่งขันการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - 6 (เพิ่มเติม)
 หัวข้อการแข่งขัน Motion Graphic ม.4-6
 แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
 แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 ตัวอย่างโจทย์ปริศนา ซูโดกุ  10 รูปแบบทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
 ประกาศเพิ่มเติมโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 ประกาศเพิ่มเติมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1 – 3
 ประกาศเพิ่มเติม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
 รายละเอียดเพิ่มเติมในรายการแข่งขัน Crossword ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
 เกณฑ์การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ปี 2565
 ประกาศเกณฑ์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ม.ต้น

 เพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ม 4 - ม. 6
 เกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม เวทคณิต ม.ต้น

 ประกาศ(เพิ่มเติม) รายการ Motion Graphic ม.4-6
      
ให้แต่ละโรงเรียน เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้
1. ไมค์โครโฟนสำหรับบันทึกเสียง  2. หูฟัง
 ประกาศ(เพิ่มเติม) รายการ ตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6
      
ให้แต่ละโรงเรียน เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้
1. ไมค์โครโฟนสำหรับบันทึกเสียง   2. หูฟัง
 แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทำนองเสนาะภาษาไทย ม.ต้น-ปลาย
 เกณฑ์การตัดสินเพิ่มเติม ของกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,243
จำนวนนักเรียน 2,537
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,813
จำนวนกรรมการ 1,549
ครู+นักเรียน 4,350
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,899
ประกาศผลแล้ว 186/187 (99.47%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 267
สัปดาห์นี้ 1,230
สัปดาห์ที่แล้ว 9,056
เดือนนี้ 13,855
เดือนที่แล้ว 15,928
ปีนี้ 98,530
ทั้งหมด 477,540